web analytics

Liên quân bảo trì hôm nay đến mấy giờ?

Ngày hôm nay, Garena Liên Quân Mobile sẽ tiến hành bảo trì và nâng cấp hệ thống cho phiên bản Thành Phố Siêu Việt.

Nội dung cập nhật sau bảo trì Liên quân Mobile hôm nay

Chuỗi sự kiện hướng tới Chung kết AWC 18/7

Chế độ mới: Đại chiến biến hình

Làm lại giao diện cá nhân – Tự tin khoe chất riêng

Tối ưu hiển thị trong trận đấu

Điều chỉnh cân bằng sức mạnh tướng, phù hiệu và trang bị

Thời gian bảo trì dự kiến sẽ kéo dài từ 04h00 đến 12h00 ngày 06/07/2021.